Print this page

Politiattest
c

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer ett tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindereårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1.oktober 2009.

I Oslo brannvesens musikkorps blir ordningen håndtert ved at Ann-Christin Lindvær har slik attest og følger opp at korpset følger de forpliktelsene som ligger i denne bestemmelsen.